Vilkår påmelding Bassengtrening og Gravid & Bekken

Påmelding

Påmelding skal i hovedsak komme via påmeldingsskjema på nettsiden, i enkelte tilfeller vil påmelding på epost og sms være gyldig.

Påmeldinger registreres i den rekkefølgen de kommer inn. 
Deltakere som følger og fullfører en treningsperiode vil bli prioritert ved påmelding til etterfølgende treningsperiode. Deltakerne vil få tilsendt en epost med informasjon om påmeldingsfrist for at denne prioriteringen skal gjelde. 

Eventuelle ledige plasser fylles opp fortløpende.

For gravide som har fødselstermin i løpet av en treningsperide er det mulig å "pause" treningen fra ca 2 uker før termin også gjennomflrer en de resterende treningene etter fødsel (oppstart ca 6 uker etter fødsel ved ukomplisert forhold. Vi kan også tilpasses prisen slik at du betaler frem til ca 2 uker før fødselstermin. Dersom man ønsker kan man delta videre også, man betaler da for hver gang.

Påmelding er bindende

Bekreftelse på plass

Du vil motta e-post innen 4 virkedager med bekreftelse av påmelding og om du har fått plass på ønsket kurs.

Betaling

Faktura for kursavgift sendes på e-post eller leveres ut på trening. Kursavgift skal betales innen betalingsfristen.

Alle priser gjelder for kunder som oppgir korrekt e-postadresse ved påmelding, så faktura kan sendes e-post. Det er ikke gebyr for fakturering på e-post.

Hvis du ønsker faktura tilsendt med vanlig post, så gi beskjed om dette ved påmelding. Da tilkommer et fakturagebyr på kr. 60,-.

Driftstilskudd/rekvisisjon: Vi har ikke driftstilskudd/økonomisk støtte fra kommunen, så alle kunder betaler samme pris. Det er altså ikke annen pris for kunder som har rekvisisjon til fysioterapeut fra lege.

Avmelding:

Avmelding innen 2 virkedager etter du har mottatt bekreftelse på påmelding på epost er kostnadsfritt, forutsatt at avmeldingen mottas på e-post: hbhagevik(a)hotmail.com

Ved avmelding på e-post tidligere enn 7 dager før treningsstart betales 50 % av treningsavgift for den periode du har meldt deg på.

Ved avmelding senere enn 7 dager før treningsstart skal treningsavgift for perioden du har meldt deg på betales i sin helhet.

Avmelding tas kun imot skriftlig på e-post til: hbhagevik(a)hotmail.com

Fravær:

Kunder vil ikke få refundert kursavgift/treningstimer eller mulighet til ta igjen kurstimer/treningstimer som mistes på grunn av sykdom, reise eller av andre grunner.

Ved sykdom:

Personer med smittsom sykdom har ikke tilgang til bassenget, garderober eller bassengområdet. Det er viktig for alle at dette blir respektert. (Urinveisinfeksjon, mage/tarm infeksjoner, m.fl.)

Annet:

Hvis jeg må avlyse en kursdag/trening fordi bassenget er stengt grunnet ytre forhold som jeg ikke kan påvirke (dette kan være forhold som, men ikke begrenset til: strømbrudd, driftsproblemer eller lignende), kan det ikke kompensere for dette verken i form av penger eller ekstra kurstimer.

Svømmebasseng behøver regelmessig vedlikehold. Hvis kurs eller trening blir utsatt eller avlyst grunnet vedlikehold eller rehabilitering utover 1 kursuke vil dette bli kompensert for som ekstra kurstimer, rabatt på senere kurs eller refundert en andel av kursavgiften.

Vi tar forbehold om at vi må ha tilstrekkelig mange påmeldinger for å kunne starte et kurs eller gruppetrening.

All informasjon som kursbekreftelser, beskjeder osv. formidles via e-post. Husk å sjekke din e-post regelmessig. Det er kursdeltakerens ansvar å informere ved bytte av e-postadresse