Priser hos fysioterapeuter uten refusjonsavtale

Priser hos våre helprivate fysioterapeuter er:

  • Førstegangskonsultasjon: 570 kr.
    (Undersøkelse, oppstart behandling, opprettelse av journal)
  • Behandling inntil 30 min: 410 kr. 
  • Tillegg nåler/tape/Stimula: 30 kr 

Egne priser for behandlinger dekket av behandlingsforsikring. 

Gå til online booking for å bestille time hos våre helprivate fysioterapeuter. 


Priser hos terapeuter med refusjonsavtale

Fysioterapeut og manuellterapeuter med driftstilskudd fra kommunen og refusjonsavtale hos Helfo følger fastsatte takster.

Se informasjon om takster og egenandelstak på helsenorge.no 


Helseforsikring / Behandlingsforsikring

Os Manuellterapi & Fysioterapi har avtale med de fleste forsikringsselskap.

Har du behandlings- eller helseforsikring via din bedrift eller privat, kan du få utført behandlingen hos oss. 

Hvordan går du frem? 
- Kontakt ditt forsikringsselskap før oppstart av behandling.
- Bestill time hos fysioterapeut via online booking eller tlf: 56 30 04 57 
- Ta med bekreftelse fra forsikringsselskapet til behandler.