Timeplan for treningssal

.

Egentrening er åpent for de pasienter som har avtalt dette med sin behandler. 

Mandag:
kl. 08:30 - 10:00 Egentrening 
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv 
kl. 12:45 - 13:45 Barseltrening med Hanne Bjørg
kl. 13:45 - 15:30 Egentrening 

Tirsdag: 
kl. 08:00 - 09:00 Treningsgruppe med Reidun
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv 
kl. 12:30 - 13:30 Honorargruppe med Anne
kl. 13:30 - 15:00 Egentrening 
kl. 15:00 - 16:00 Aktiv A med Henrik  

Onsdag: 
kl. 08:30 - 10:00 Egentrening 
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv 
kl. 12:30 - 13:30 Treningsgruppe med Reidun 
kl. 13:30 - 18:00 Egentrening 
kl. 18:15 - 19:15 Treningsgruppe med Reidun 

Torsdag: 
kl. 08:30 - 10:00 Egentrening 
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv 
kl. 12:30 - 13:30 Honorargruppe med Anne
kl. 13:30 - 15:00 Egentrening 
kl. 15:00 - 16:00 Aktiv A med Henrik  

Fredag: 
kl. 08:30 - 10:00 Egentrening 
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv 
kl. 12:30 - 15:00 Egentrening