Timeplan for treningssal

Grunnet covid19 smittevernstiltak er treningssalen kun åpen for egentrening for pasienter som har avtalt dette med sin terapeut. 

Gruppetrening med fysioterapeut gjennomføres i henhold til smittevernsveileder fra Helsedirektoratet. 

Høst 2020: 

Mandag:
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv 
kl. 12:30 - 13:25 Barseltrening med Hanne Bjørg 

Tirsdag: 
kl. 08:00 - 09:00 Treningsgruppe med Cecilie 
kl. 09:00 - 10:00 Honorargruppe med Norman
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv 

Onsdag: 
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv 
kl. 12:30 - 13:30 Treningsgruppe med Cecilie 
kl. 18:15 - 19:15 Treningsgruppe med Cecilie 

Torsdag: 
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv 
kl. 12:30 - 13:30 Honorargruppe med Norman

Fredag: 
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv