Timeplan for treningssal

Grunnet covid19 smittevernstiltak er treningssalen kun åpen for egentrening for pasienter som har avtalt dette med sin terapeut. 

Gruppetrening med fysioterapeut gjennomføres i henhold til smittevernsveileder fra Helsedirektoratet. 

Mandag:
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv 
(kl. 12:30 - 13:25 Barseltrening med Hanne Bjørg, oppstart mars 2022) 

Tirsdag: 
kl. 08:00 - 09:00 Treningsgruppe med Reidun
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv 
kl. 12:30 - 13:30 Honorargruppe med Anne

Onsdag: 
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv 
kl. 12:30 - 13:30 Treningsgruppe med Reidun
kl. 18:15 - 19:15 Treningsgruppe med Reidun 

Torsdag: 
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv 
kl. 12:30 - 13:30 Honorargruppe med Anne
kl. 13:30 - 14:30 Treningsgruppe med Reidun

Fredag: 
kl. 10:00 - 12:00 Honorargruppe med Siv